NuZorg Uitzenden & Detacheren

externe krachten zich verbonden laten voelen

Blog: Hoe zorg je ervoor dat uitzendkrachten zich verbonden voelen met je organisatie?

Als zorgorganisatie is het van groot belang dat uitzendkrachten zich verbonden voelen met de organisatie. Dit merken we als leverancier van tijdelijke krachten als geen ander. Verbondenheid leidt tot een hogere motivatie, betrokkenheid en tevredenheid, wat uiteindelijk resulteert in een betere kwaliteit van zorg. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat uitzendkrachten zich echt verbonden voelen? In dit artikel delen we 12 effectieve manieren om de verbondenheid te vergroten.

 

1. Positieve werkcultuur

Een positieve werkcultuur is de basis voor het opbouwen van verbondenheid. Zorg ervoor dat uitzendkrachten zich welkom voelen, gewaardeerd worden en deel uitmaken van het team. Stimuleer een open en vriendelijke werkomgeving waarin iedereen wordt gerespecteerd en ondersteund. En laat uitzendkrachten ook gebruik maken van secundaire arbeidsvoorwaarden waar dat mogelijk is, zoals het gebruiken van de sportfaciliteiten. Het creëren van een positieve werkcultuur is natuurlijk ook essentieel voor het behouden van je vaste werknemers. Een win win situatie. Een boek als ‘Positieve Cultuur Doe Je Samen’ van Marcella Bremer kan je hiermee helpen.

2. Waardering & erkenning

Het tonen van waardering en erkenning is essentieel om uitzendkrachten zich gewaardeerd te voelen. Bedank regelmatig voor hun inzet en benadruk het belang van hun bijdrage aan de organisatie. Dit verhoogd de motivatie en geeft hen het gevoel geven dat hun inspanningen worden erkend en gewaardeerd. Dit kan prima tijdens de dagelijkse meetings of tijdens een overdracht.

3. Ontwikkeling & groeimogelijkheden

Het bieden van professionele ontwikkeling en groeimogelijkheden helpt uitzendkrachten zich verbonden te voelen en zich te ontwikkelen in hun loopbaan. Bied hen de mogelijkheid om deel te nemen aan trainingen en bijscholingsprogramma’s om hun vaardigheden en kennis te vergroten. Geef hen ook de kans om nieuwe taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een leven lang leren, of de uitzendkrachten ook toegang te geven tot de digitale leeromgevingen die je hebt voor de mensen in loondienst. Specialistische kleine cursussen kunnen iemand enorm helpen en zijn maar een kleine investering en nemen ze voor de rest van hun leven mee.

4. Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden

Goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn van groot belang voor het welzijn en de tevredenheid van uitzendkrachten. Een eerlijk salaris dat overeenkomt met hun ervaring en kwalificaties is het makkelijkst te vergelijken. Verschil mag er zijn maar wel goed onderbouwd. Ga in zee met intermediairs die ook secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden, zoals vakantiegeld, pensioenregelingen en ziektekostenverzekeringen, om hun welzijn te waarborgen. Een ABU of NBBU lid zal zich altijd moeten houden aan een basis waarop jij als zorginstelling weer kan uitbreiden. Daarnaast is het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving essentieel. Zorg voor de juiste veiligheidsmaatregelen, ergonomische werkomstandigheden en voldoende rusttijden.

5. Stimuleer flexibiliteit en balans tussen werk en privéleven

Flexibiliteit en een goede balans tussen werk en privéleven zijn voor uitzendkrachten vaak een issue. Zij dienen paraat te staan waar het nodig is. Probeer flexibele werktijden toe te staan waar mogelijk, zodat uitzendkrachten hun werk kunnen afstemmen op hun persoonlijke verplichtingen en behoeften. En zorg ervoor dat je duidelijk hebt wat het uitzendbureau aan passende verlofregelingen aanbied, zoals ouderschapsverlof of mantelzorgverlof, om hen de ruimte te geven om te zorgen voor hun gezin of naasten. Zorg ervoor dat deze regelingen goed aansluiten bij jou bedrijfscultuur.

6. Investeer in teambuildingactiviteiten

Teambuildingactiviteiten spelen een cruciale rol bij het opbouwen van verbondenheid. Organiseer regelmatig informele teamuitjes, lunches of andere activiteiten waarbij uitzendkrachten en vaste medewerkers samen kunnen komen. Dit bevordert een gevoel van saamhorigheid en versterkt de onderlinge band.

7. Bied ondersteuning en begeleiding

Bied uitzendkrachten de nodige ondersteuning en begeleiding. Stel een mentor of buddy-systeem in waarbij ervaren medewerkers uitzendkrachten kunnen begeleiden en ondersteunen bij hun werkzaamheden. Dit helpt uitzendkrachten zich zekerder te voelen en vermindert eventuele gevoelens van isolatie. Stem dit ook af met het uitzendbureau en kijk of deze hier ook in voorziet. Bij Nuzorg wordt er gewerkt met coaching waar het mogelijk is voor flexkrachten om te kunnen evalueren en reflexteren.

8. Betrek uitzendkrachten bij besluitvorming

Betrek uitzendkrachten bij besluitvormingsprocessen en geef hen een stem in de organisatie. Luister naar hun ideeën en suggesties, en neem deze serieus. Geef hen verantwoordelijkheid en autonomie in hun taken en projecten. Dit creëert een gevoel van eigenaarschap en versterkt hun verbondenheid.

9. Organisatiedoelen en -waarden duidelijk communiceren

Duidelijke communicatie over de doelen en waarden van je organisatie is essentieel om verbondenheid te creëren. Deel de missie en visie met uitzendkrachten en leg uit hoe hun werk bijdraagt aan het realiseren van deze doelen. Communiceer ook de kernwaarden en bedrijfscultuur van de organisatie en laat zien hoe deze in de praktijk worden gebracht. Laat geen moment onvermoeid om de doelen te koppelen aan de activiteiten. Daar zijn ze immers voor!

10. Onderhoud contact

Sterke relaties en regelmatig contact hebben, zijn van groot belang om verbondenheid te bevorderen. Voer regelmatig feedback- en evaluatiegesprekken met uitzendkrachten. Bied ook informele interactiemomenten en teambuildingactiviteiten aan waarbij uitzendkrachten betrokken zijn.

11. Inclusiviteit & gelijkwaardigheid

Een cultuur van inclusiviteit en gelijkwaardigheid is essentieel voor de verbondenheid van uitzendkrachten. Enkele voorbeelden van inclusieve praktijken binnen de zorgorganisatie zijn het bestrijden van discriminatie en vooroordelen, het bevorderen van diversiteit en het bieden van gelijke kansen en behandeling aan alle uitzendkrachten, ongeacht hun achtergrond. Creëer bewustwording rondom inclusiviteit en bied trainingen en workshops aan om respectvol met elkaar om te gaan. Laat zowel vaste werknemers als flexkrachten hier aan meedoen.

 

12. Evaluatie en optimalisatie met leverancier

Evalueer regelmatig de effectiviteit van de genomen maatregelen en optimaliseer waar nodig. Monitor de tevredenheid en betrokkenheid van uitzendkrachten, verzamel feedback en neem actie op basis van de verkregen inzichten. Blijf streven naar verbetering om de verbondenheid te waarborgen.

Continue proces

Verbondenheid van uitzendkrachten met je organisatie vergroten is een continu proces waarbij het belangrijk is om aandacht te blijven besteden aan de behoeften en ervaringen van uitzendkrachten. Door een positieve werkcultuur te creëren, waardering te tonen, professionele ontwikkeling te bieden, goede arbeidsvoorwaarden te garanderen, balans tussen werk en privéleven te stimuleren, teambuildingactiviteiten te organiseren, ondersteuning te bieden, uitzendkrachten te betrekken bij besluitvorming, duidelijk te communiceren, sterke relaties op te bouwen, een inclusieve cultuur te bevorderen en regelmatig te evalueren, kun je de verbondenheid van uitzendkrachten vergroten en zo een positieve werkomgeving binnen de zorg creëren.

Bij NuZorg werken wij continue aan deze verbondenheid en gaan dan ook graag in gesprek over de mogelijkheden. Laat uw gegevens achter en wij nemen graag contact met u op.

Geen reactie's

Geef een reactie

× Hoe kan ik je helpen?