NuZorg Uitzenden & Detacheren

plannen op een efficiënte manier

Blog: Hoe plan en rooster je de inzet van uitzendkrachten in de zorg op een efficiënte manier in?

Stel je voor: een zorginstelling die soepel draait, met voldoende personeel op de juiste momenten en op de juiste afdelingen. Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn, maar met een goede planning en efficiënt roosteren van uitzendkrachten kan dit werkelijkheid worden. In dit artikel laten we je zien hoe je de inzet van uitzendkrachten in de zorg op een efficiënte manier kan plannen en roosteren. We behandelen verschillende belangrijke aspecten, van het begrijpen van de zorgvraag tot het implementeren van verbeteringen in het planningsproces. En kom je er nog niet uit? Dan zijn wij van NuZorg er natuurlijk om je verder te helpen.

Het begrijpen van de zorgvraag en -behoefte

Een van de eerste stappen bij het efficiënt plannen van uitzendkrachten in de zorg is het begrijpen van de zorgvraag en -behoefte. Dit betekent dat je moet weten wanneer en waar er extra personeel nodig is. Door historische gegevens te analyseren en patronen en trends te identificeren, kun je voorspellen wanneer er piekmomenten en knelpunten in de bezetting kunnen optreden. Het inschatten van de benodigde personeelscapaciteit is essentieel, waarbij factoren zoals het aantal patiënten en de zorgintensiteit worden meegenomen. Afhankelijk van de software die je onderneming gebruikt, kun je gebruik maken van dashboards in het systeem of download je data in een excel file en moet je zelf toch aan de slag.

Het vinden en selecteren van geschikte uitzendkrachten

Het vinden en selecteren van geschikte uitzendkrachten is een cruciaal onderdeel van het planningsproces. Een goede samenwerking met uitzendbureaus is hierbij essentieel. Uitzendbureaus hebben vaak een uitgebreid netwerk van gekwalificeerd personeel en kunnen snel inspelen op de vraag naar uitzendkrachten. Het is belangrijk om duidelijke criteria op te stellen en deze consistent toe te passen bij het selecteren van uitzendkrachten. Zorg ervoor dat je tenminste de volgende punten op papier hebt voor je een zoekopdracht uitzet:

 • Hoe je kwalificaties beoordeeld
 • Wat voor ervaring er nodig is
 • Welke vaardigheden vereist zijn
 • Of je referenties wil laten controleren
 • Hoe je het proces van het voeren van sollicitatiegesprekken graag ziet.

Door een zorgvuldig selectieproces kun je ervoor zorgen dat alleen geschikte kandidaten worden ingezet en ben je uiteindelijk minder tijd, effort én geld kwijt. Maak gebruik van de voorstellen van je leverancier of eis een uitgebreide uitleg als je die niet krijgt.

Een flexibel en evenwichtig rooster

Het opstellen van een flexibel en evenwichtig rooster is een cruciaal onderdeel van efficiënt plannen en roosteren van uitzendkrachten in de zorg. Een goed rooster houdt rekening met verschillende factoren:

 • De beschikbaarheid van uitzendkrachten.
 • De zorgvraag
 • De benodigde kwalificaties en de wensen van medewerkers.

Flexibiliteit is hierbij een sleutelfactor. Het zorgt ervoor dat het rooster kan worden aangepast aan veranderingen in de zorgvraag en onverwachte gebeurtenissen. Hanteer een 80/20 regel (20% back-up capaciteit) Door een flexibel rooster kunnen uitzendkrachten op de juiste momenten worden ingezet en kan de personeelsbezetting worden geoptimaliseerd.

Betrek medewerkers bij het roosterproces

Het betrekken van medewerkers bij het roosterproces kan je efficiëntie en tevredenheid behoorlijk verhogen. Medewerkers hebben vaak waardevolle inzichten over hun beschikbaarheid, voorkeuren en wensen. Door rekening te houden met deze input voelen medewerkers zich meer betrokken bij het rooster en kunnen eventuele conflicten of problemen worden voorkomen. Het organiseren van feedbacksessies en openstaan voor suggesties en input van medewerkers kan helpen bij het creëren van een positieve werkomgeving en het verbeteren van het roosterproces. Afhankelijk van de frequentie van het schema implementeer je ook een feedbacksessie ( Jaarplanning, maandplanning of weekplanningen)

Evaluatie en feedback

Evaluatie en feedback spelen een cruciale rol bij het optimaliseren van planningsprocessen. Door regelmatig te evalueren en feedback te verzamelen van medewerkers en leidinggevenden, kun je inzicht krijgen in wat goed werkt en wat verbeterd kan worden. Het evalueren van het planningsproces kan gebeuren aan de hand van verschillende gegevens, zoals de bezettingsgraad, de inzet van uitzendkrachten en de tevredenheid van medewerkers alsook de verhoudingen. Op basis van deze evaluatie kun je verbeterpunten identificeren en aanpassingen maken om het proces verder te optimaliseren.

Implementeren van verbeteringen

Na de evaluatie en het verzamelen van feedback is het tijd om verbeteringen te implementeren in het planningsproces. Dit kan verschillende aspecten omvatten, zoals het aanpassen van het roosterformat, het verbeteren van de communicatie met uitzendbureaus of het verfijnen van het selectieproces van uitzendkrachten. Het is belangrijk om open te staan voor verandering en continu te leren en te verbeteren. Door een proces van voortdurende evaluatie en aanpassing kun je het planningsproces steeds efficiënter maken.

In de zorgsector, waarin de vraag naar zorg constant verandert, is het efficiënt plannen en roosteren van uitzendkrachten van groot belang. Een goed georganiseerd planningsproces minimaliseert hiaten in de personeelsbezetting en zorgt ervoor dat de juiste uitzendkrachten op de juiste momenten en afdelingen worden ingezet. Door het begrijpen van de zorgvraag, het vinden van geschikte uitzendkrachten, het opstellen van een flexibel rooster, het betrekken van medewerkers en het implementeren van verbeteringen, kun je de inzet van uitzendkrachten in de zorg op een efficiënte manier plannen en roosteren.

Vaak gestelde vragen

We krijgen vaak dezelfde vragen van zorgverleners over het onder andere het samenwerken met leveranciers op het gebied van zorg hulpverleners. We zetten de meest gestelde vragen nog even kort op een rij voor je:

 1. Hoe kan ik de zorgvraag en -behoefte analyseren?

Om de zorgvraag en -behoefte te analyseren, kun je historische gegevens bekijken, trends identificeren en input verzamelen van medewerkers en leidinggevenden. Deze informatie helpt bij het bepalen van piekmomenten en knelpunten in de bezetting. Youssra van Nuzorg doet dit graag samen met je door echt fysiek een kijkje te nemen op de werkvloer. Door haar ervaring kan zij ook actief met je meedenken en een goed inschatting maken.

 1. Wat zijn enkele belangrijke criteria bij het selecteren van uitzendkrachten?

Belangrijke criteria bij het selecteren van uitzendkrachten zijn kwalificaties, ervaring, vaardigheden en referenties. Het is ook belangrijk om te kijken naar de beschikbaarheid en flexibiliteit van de uitzendkrachten.

 1. Hoe kan ik een flexibel rooster opstellen?

Om een flexibel rooster op te stellen, kun je rekening houden met de beschikbaarheid en kwalificaties van uitzendkrachten, de zorgvraag, en de wensen en voorkeuren van medewerkers. Het gebruik van geautomatiseerde planningstools kan ook helpen bij het optimaliseren van de flexibiliteit.

 1. Hoe kan ik medewerkers betrekken bij het roosterproces?

Medewerkers kunnen worden betrokken bij het roosterproces door hen de mogelijkheid te geven hun beschikbaarheid, voorkeuren en wensen door te geven. Het organiseren van feedbacksessies en het openstaan voor suggesties en input van medewerkers is ook belangrijk.

 1. Waarom is evaluatie en feedback belangrijk bij het planningsproces?

Evaluatie en feedback helpen bij het identificeren van verbeterpunten en het optimaliseren van het planningsprocessen. Door regelmatig te evalueren en feedback van medewerkers en leidinggevenden te verzamelen, kunnen aanpassingen worden gemaakt om het proces efficiënter te maken.

Heb je nog meer vragen, of wil je eens sparren met ons?

Neem dan contact met ons op.

Geen reactie's

Geef een reactie

× Hoe kan ik je helpen?